Contact & downloads

Contact


De Bockorduwers

Wagenbrugstraat 119

8560 Moorsele

Bankrekeningnummer: BE84 7380 2785 2459 


Aangifte van een ongevalEen ongeval. Wat nu?  • Invullen


Vul de ongevalsaangifte nauwkeurig in. Laat het eveneens invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.


  • Opsturen


Maak de aangifte binnen de tien dagen na het ongeval over aan:


Concordia nv

Sassevaartstraat 46/301

9000 Gent.


Tegemoetkoming ziekenfondsKrijg een deel van je aansluitingsbedrag terugbetaald!

De mutualiteiten betalen een groot deel of zelfs de volledige kostprijs van je vergunning jaarlijks terug.

Het bedrag dat terugbetaald wordt, verschilt echter van ziekenfonds tot ziekenfonds. 


Hier kun je je attest downloaden om een deel van je lidgeld terug te bekomen via je mutualiteit!